Thông tư 10/2012/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2012/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 10/2012/TT-BTP quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 10/2012/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 15/10/2012 Lĩnh vực: Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 10/2012/TT-BTP quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI TUYỂN VÀO NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 3. Đăng ký nhu cầu ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 4. Đối tượng đăng ký dự thi tuyển
 • Chương II NỘI QUY, QUY CHẾ THI TUYỂN, HỘI ĐỒNG THI, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CHẤP HÀNH VIÊN ...
 • Điều 5. Nội quy, quy chế thi tuyển
 • Điều 6. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 7. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển đối với công chức đang công tác tại cơ quan thi hành ...
 • Điều 8. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi của công chức không thuộc các cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 9. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi của những người chưa phải là công chức
 • Điều 10. Sơ tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 11. Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển quốc gia vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Chương III MÔN THI, HÌNH THỨC THI TUYỂN CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP
 • Điều 12. Các môn thi
 • Điều 13. Hình thức thi và thời gian thi
 • Điều 14. Cách tính điểm các môn thi
 • Điều 15. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 16. Thông báo kết quả kỳ thi và bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Điều 17. Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với trường hợp công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành ...
 • Điều 18. Điều động, bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 ...
 • Điều 19. Tiếp nhận và bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với trường hợp công chức không thuộc các cơ ...
 • Điều 20. Tuyển dụng và bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với trường hợp chưa phải là công chức
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2012/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2012/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2012/TT-BTP

Đang cập nhật