Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 93/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Số hiệu: 93/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/11/2012 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 93/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ...
 • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Ngày 08/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cơ quan quản lý tuyến quyết định tăng doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên tuyến khi hệ số có khách (xuất phát tại hai đầu bến) bình quân trên tuyến đạt trên 50%; tăng tần suất chạy xe trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động khi hệ số có khách (xuất phát tại hai đầu bến) bình quân trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đạt trên 50%.

Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng chuyên đưa đón công nhân đi làm tại các khu công nghiệp, đưa đón học sinh và sinh viên đi học).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

 • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) 
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 • Phương án kinh doanh;
 • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi ngoài các quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều 19 còn phải có thêm: Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao chụp giấy chứng nhận);
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông.
 • Đối với hộ kinh doanh
 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép)
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thu hồi Giấy phép khi đơn vị kinh doanh vi phạm

 • Khi bị phát hiện có sự cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ xin cấp Giấy phép
 • Không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục;
 • Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép;
 • Phá sản, giải thể.

Nghị định 93/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 93/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật