Thông tư 190/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 190/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 190/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 09/11/2012 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 6 mục II Phụ lục Biểu mức thu lệ phí cấp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 190/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 190/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 190/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 190/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 190/2012/TT-BTC

Đang cập nhật