Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương gồm 30 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Các tổ chức và cơ quan này phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Ngoài ra, Nghị định 95/2012/NĐ-CP quy định Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn như:  trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết, nghị định, cơ chế… thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ; quản lý an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật…

Nghị định 95/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 95/2012/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật