Quyết định 1781/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1781/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1781/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1781/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/11/2012 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 1781/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 (sau ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. CHỈ TIÊU
 • III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI
 • IV. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
 • V. GIẢI PHÁP
 • VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1781/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1781/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1781/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1781/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1781/QĐ-TTg

Đang cập nhật