Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 50/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 93/2007/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 50/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân Ngày ban hành: 01/11/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 50/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 50/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật