Quyết định 4006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4006/QĐ-UBND năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 4006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh Ngày ban hành: 11/12/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4006/QĐ-UBND

Đang cập nhật