Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 44/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 44/2012/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 23/10/2012 Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 44/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 4. Hồ sơ đăng ký kiểm tra
 • Điều 5. Phương thức và nội dung kiểm tra
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng nhập khẩu
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE/ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC II Mẫu - BẢN KHAI THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA XE
 • PHỤ LỤC III Mẫu - BẢN KHAI THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ
 • PHỤ LỤC IVa Mẫu - GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ...
 • PHỤ LỤC IVb Mẫu - GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC Va Mẫu - THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC Vb Mẫu - THÔNG BÁO KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG ĐỘNG CƠ MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2012/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 44/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật