Quyết định 1548/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1548/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Số hiệu: 1548/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 21/11/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG TỈNH YÊN BÁI GIAI ...
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 ...
 • 1. Quan điểm phát triển:
 • 2. Mục tiêu phát triển:
 • 3. Vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch:
 • 4. Thời gian thực hiện quy hoạch:
 • 5. Các giải pháp và chính sách chủ yếu:
 • 6. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện ...
 • Phụ biểu số 01: BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN VÀ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 2011
 • Phụ biểu số 02: BIỂU CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG HIỆN CÓ
 • Phụ biểu số 03: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH ...
 • Phụ biểu số 04: VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ RỪNG TRỒNG PHÂN KỲ QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN
 • Phụ biểu số 05: NHU CẦU NGUYÊN LIỆU GỖ CHO SẢN XUẤT ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1548/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1548/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1548/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1548/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1548/QĐ-UBND

Đang cập nhật