Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước" do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 06/2006/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến Ngày ban hành: 26/01/2006 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước" do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TƯ VẤN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật