Quyết định 5606/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5606/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5606/QĐ-UBND năm 2011 về danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục quy hoạch lập năm 2012 Số hiệu: 5606/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo Ngày ban hành: 01/12/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 5606/QĐ-UBND năm 2011 về danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục quy hoạch lập năm 2012

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ...
  • Điều 1 Ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 ...
  • Điều 2 Tổ chức thực hiện.
  • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
  • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH LẬP MỚI NĂM 2012
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5606/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5606/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5606/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5606/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5606/QĐ-UBND

Đang cập nhật