Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2012/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái Số hiệu: 41/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 28/11/2012 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 41/2012/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG ...
  • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên ...
  • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày ...
  • Điều 3 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; ...
  • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ...
  • Điều 1. Chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật