Thông tư 197/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 197/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 197/2012/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 197/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 15/11/2012 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 197/2012/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu phí
 • Điều 3. Các trường hợp miễn phí
 • Điều 4. Người nộp phí
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Mức thu phí
 • Điều 6. Phương thức thu, nộp phí
 • Điều 7. Quản lý và sử dụng phí
 • Điều 8. Trả lại phí đã nộp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 197/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 197/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 197/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 197/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 197/2012/TT-BTC

Đang cập nhật