Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 126/2000/QĐ-UB về Quy định quản lý thu, chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 126/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh Ngày ban hành: 14/12/2000 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 126/2000/QĐ-UB về Quy định quản lý thu, chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Điều 1 Nay ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy định về quản lý thu, chi ngân sách phường, xã thuộc ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001. Các qui định trước đây trái với nội dung ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU- CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Ngân sách phường, xã là cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống ngân sách nhà nước (NSNN). Chính quyền ...
 • Điều 2. Hàng năm, UBND phường, xã có trách nhiệm lập dự toán ngân sách theo nguyên tắc: Tổng số các khoản ...
 • Điều 3. Nội dung thu, chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Luật Ngân ...
 • Điều 4. UBND phường, xã phải thực hiện đầy đủ các quy chế công khai tài chính đối với ngân sách, đối ...
 • Chương II NỘI DUNG THU - CHI CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ
 • Điều 5. Nguồn thu của ngân sách phường, xã.
 • Điều 6. Nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách phường, xã.
 • Điều 7. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách phường, xã.
 • Điều 8. Định mức chi thường xuyên bình quân cho 01 (một) phường, xã trong một năm từ 300 triệu đồng và ...
 • Chương III LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ.
 • Điều 9. Lập dự toán ngân sách phường, xã.
 • Điều 10. Hàng năm Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán thu -chi ...
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện thu ngân sách phường, xã.
 • Điều 12. Các tài khoản tiền gửi cấp phường, xã được mở tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện:
 • Điều 13. Cấp phát ngân sách phường, xã thực hiện bằng lệnh chi tiền và thanh toán dưới 2 hình thức:
 • Điều 14. Ban Tài chính phường, xã phải thực hiện việc theo dõi và quản lý các khoản thu- chi không thuộc ...
 • Điều 15. Tổ chức công tác kế toán ngân sách phường, xã.
 • Điều 16. Quyết toán ngân sách phường, xã.
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị vị có liên quan.
 • Điều 18. Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Sở Kế hoạch -Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng ...
 • Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị cần phản ánh kịp thời để ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 126/2000/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 126/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật