Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Tiêu đề: Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 về Kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3016/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 03/12/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 về Kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG ...
  • Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, ...
  • Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng ...
  • Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 99/2009/NĐ-CP NGÀY 02/11/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3016/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật