Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung Ngày ban hành: 28/03/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG, TỈNH ...
 • Điều 1. Quy định này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng, cải tạo các công trình theo đúng ...
 • Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định này do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ...
 • Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý các Khu công ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG, TỈNH TIỀN GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đất xây dựng nhà máy
 • Điều 4. Khu đất xây dựng kho tàng
 • Điều 5. Khu xây dựng trung tâm điều hành và dịch vụ
 • Điều 6. Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 7. Đất trồng cây xanh, công viên
 • Điều 8. Đất xây dựng đường giao thông
 • Điều 9. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Điều 12. Phối hợp thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật