Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 54/2012/QĐ-TTg về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 54/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/12/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Dân tộc

Mục lục Quyết định 54/2012/QĐ-TTg về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT KHÓ ...
  • Điều 1. Đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
  • Điều 3. Nội dung chính sách
  • Điều 4. Nguồn vốn thực hiện
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 54/2012/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 54/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật