Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 75/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh và Thông báo 160-TB/TU về Đề án giải quyết vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 75/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đình Chi Ngày ban hành: 13/06/2007 Lĩnh vực: Môi trường, Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 75/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh và Thông báo 160-TB/TU về Đề án giải quyết vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW NGÀY 15/11/2004 CỦA ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 75/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật