Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 76/2007/QĐ-UBND về Quy định thực hiện công tác phòng và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 76/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đình Chi Ngày ban hành: 14/06/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 76/2007/QĐ-UBND về Quy định thực hiện công tác phòng và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy định thực hiện một số nội dung về công tác phòng cháy và ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ ...
 • QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 3. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án và thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 4. Thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 7. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
 • Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy- Công an tỉnh Nghệ An
 • Chương III CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 9. Nội dung kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 10. Chế độ kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 11. Trách nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 12. Thủ tục kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 13. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Chương IV CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỮA CHÁY
 • Điều 14. Thông báo cháy
 • Điều 15. Công tác chữa cháy
 • Điều 16. Phương án chữa cháy
 • Điều 17. Trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy
 • Điều 18. Thẩm quyền và thời hạn phê duyệt phương án chữa cháy
 • Điều 19. Quản lý phương án chữa cháy
 • Điều 20. Trách nhiệm thực tập phương án chữa cháy
 • Điều 21. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Chương V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Điều 23. Xử lý vi phạm
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 76/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 76/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật