Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Tiêu đề: Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 Số hiệu: 26/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 22/11/2012 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
  • 1. Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 2. Khoản 10 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 3. Điểm c khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:
  • 4. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 5. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội ban hành ngày 22/11/2012.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 (Luật thuế TNCN sửa đổi 2012) có một số nội dung sửa đổi đáng quan tâm sau:

Thứ nhất, Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng lên 9 triệu đồng/tháng (quy định trước đây là 4 triệu đồng); mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng (quy định trước đây là 1.6 triệu đồng). Trong trường hợp chỉ số CPI biến động trên 20% thì mức giảm trừ gia cảnh này sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp.

Thứ hai, Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 bổ sung thêm tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng vào khoản thu nhập được miễn thuế.

Thứ ba, Theo quy định mới, đóng góp vào quỹ hưu trí không thuộc thu nhập tính thuế trong một giới hạn nhất định. Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện.

Thứ tư, đối với trường hợp lựa chọn kỳ tính thuế theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì cá nhân không cần phải đăng ký từ đầu năm đối với cơ quan thuế như quy định trước khi Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 có hiệu lực.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Đang cập nhật

Án lệ về Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Đang cập nhật