Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm tin học và Công báo, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh Ngày ban hành: 19/07/2007 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật