Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 138/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đào Tấn Lộc Ngày ban hành: 18/12/2009 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật