Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Tiêu đề: Báo cáo 5969/BC-BNN-PC kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phối hợp giáo dục pháp luật của Bộ năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 5969/BC-BNN-PC Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Văn Quý Ngày ban hành: 06/12/2012 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Báo cáo 5969/BC-BNN-PC kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phối hợp giáo dục pháp luật của Bộ năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG ...
  • I. KẾT QUẢ KIỂM TRA:
  • II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
  • III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Ngày 06/12/2012, BNN đã ban hành Báo cáo 5969/BC-BNN-PC kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phối hợp giáo dục pháp luật của Bộ năm 2012.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Quyết định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố; thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và của ngành.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật; đào tạo nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, xây dựng các câu lạc bộ pháp luật tại vùng nông thôn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật... Thí điểm và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; lồng ghép với việc giáo dục trong trường học, trong phong trào thanh niên và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị tại cơ sở...

- Chú trọng đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đặc biệt đào tạo về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, có chính sách đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân đội ngũ báo cáo viên nhằm sử dụng vào công tác tuyên truyền được hiệu quả.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 5969/BC-BNN-PC

Đang cập nhật