Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2008/QĐ-UBND về Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 10/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành Ngày ban hành: 07/01/2008 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật