Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 40/2007/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008 Số hiệu: 40/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Thời Giang Ngày ban hành: 28/12/2007 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 40/2007/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm ...
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng của giá các loại đất quy định tại Điều 1.
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2008.
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc, phân vùng, phân khu vực, phân loại đô thị để xác định giá.
 • Chương 2 GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 • Điều 2. Phân nhóm của Bảng giá các loại đất năm 2008:
 • Chương 3 MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH ÁP GIÁ CỦA CÁC BẢNG GIÁ
 • Điều 3. Nhóm đất nông nghiệp.
 • Điều 4. Nhóm đất phi nông nghiệp.
 • Điều 5. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn (bảng 8).
 • Điều 6. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị (bảng 9).
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
 • Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phản ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật