Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 69/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 69/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái Ngày ban hành: 26/11/2012 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 69/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế, ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Chương II MỐI QUAN HỆ, PHỐI HỢP
 • Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản tàng trữ ...
 • Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM HỢP PHÁP VÀ BẤT HỢP PHÁP CỦA MỘT SỐ TIỀN CHẤT NGUY CƠ CAO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 69/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 69/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật