Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 17/2012/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 29/11/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
 • Điều 3. Quy định về hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản
 • Điều 4. Quy định về người phụ trách kỹ thuật đề án thăm dò khoáng sản
 • Điều 5. Quy định về đội ngũ công nhân kỹ thuật thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
 • Điều 6. Quy định về thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công công trình thăm dò khoáng sản
 • Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản và tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
 • Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2012/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật