Thông tư 10/2012/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2012/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành Số hiệu: 10/2012/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 20/12/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2012/NĐ-CP NGÀY 04/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 1. Nội dung giấy phép xây dựng
 • Điều 2. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình
 • Điều 9. Giấy phép xây dựng tạm
 • Điều 10. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 11. Quy trình xét cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 12. Điều chỉnh giấy phép xây dựng
 • Điều 13. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Điều 14. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2012/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2012/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2012/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2012/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2012/TT-BXD

Đang cập nhật