Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Tiêu đề: Quyết định 1548/1999/QĐ-TU về Quy chế đánh giá cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Số hiệu: 1548/1999/QĐ-TU Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trương Quang Được Ngày ban hành: 10/08/1999 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1548/1999/QĐ-TU để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1548/1999/QĐ-TU

Đang cập nhật