Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 20/2012/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 20/2012/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc Ngày ban hành: 19/12/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 20/2012/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ.
 • Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2013 và thay thế cho các văn bản ...
 • Điều 3.Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 • Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Phần 2 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
 • Chương 1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM ĐO ĐẠC CƠ SỞ
 • 1. Lưới độ cao
 • 1.1. Định mức lao động
 • 1.2. Định mức dụng cụ
 • 1.3. Định mức thiết bị
 • 1.4. Định mức vật liệu
 • 2. Lưới tọa độ hạng III
 • 2.1. Định mức lao động
 • 2.2. Định mức dụng cụ:
 • 2.3. Định mức thiết bị:
 • 2.4. Định mức vật liệu
 • Chương 2 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ
 • MỤC 1. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY
 • 1. Khống chế ảnh
 • 2. Xác định góc lệch nam châm
 • 3. Điều vẽ ảnh ngoại nghiệp
 • 4. Đo vẽ bù chi tiết
 • 5. Tăng dày trên trạm ảnh số
 • 6. Đo vẽ nội dung bản đồ trên trạm đo vẽ ảnh số
 • 7. Biên tập bản đồ gốc
 • 8. Thành lập bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
 • MỤC 2. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ LIDAR VÀ ẢNH SỐ
 • 1. Xây dựng trạm Base
 • 2. Xây dựng bãi hiệu chỉnh
 • 3. Đo GPS trong quá trình bay quét LIDAR, chụp ảnh số
 • 4. Xử lý số liệu (bay quét lidar và chụp ảnh số) và thành lập DEM
 • 5. Thành lập bình đồ trực ảnh
 • 6. Điều vẽ ảnh
 • 7. Véc tơ hóa nội dung bản đồ địa hình
 • 8. Biên tập bản đồ gốc
 • MỤC 3. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ TRỰC TIẾP NGOÀI THỰC ĐỊA
 • 1. Đo vẽ dáng đất (địa hình) trên bình đồ ảnh
 • 2. Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 bằng phương pháp phối hợp
 • 3. Đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc
 • 4. Đo vẽ bản đồ địa hình bằng GPS động
 • MỤC 4. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN
 • 1. Công việc phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển
 • 2. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia
 • 3. Thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
 • MỤC 5. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIÊN VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ CHẾ IN BẢN ĐỒ ...
 • 1. Biên vẽ bản đồ địa hình sử dụng BĐĐH màu in trên giấy
 • 2. Biên vẽ bản đồ địa hình sử dụng BĐĐH số
 • 3. Thành lập và biên tập phục vụ chế in bản đồ chuyên đề theo công nghệ tin học
 • 4. Số hóa bản đồ địa hình
 • 5. Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa hình
 • 6. Biên tập bản đồ địa hình phục vụ chế in
 • 7. Chế in và in bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề theo công nghệ tin học
 • MỤC 6. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN CHỈNH
 • 1. Khống chế ảnh vệ tinh ngoại nghiệp
 • 2. Hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh vệ tinh tỷ lệ 1:10.000
 • 3. Hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh vệ tinh tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000
 • 4. Hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2012/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật