Thông tư 12/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 12/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 12/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 21/02/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 12/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2005/NĐ-CP NGÀY 23/11/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI ...
 • CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN
 • II. QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ
 • III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
 • IV. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, KIỂM TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:
 • V. KIỂM TRA TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 12/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2006/TT-BTC

Đang cập nhật