Thông báo 120/TB-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 120/TB-BTC

Tiêu đề: Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 120/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Hồng Yến Ngày ban hành: 24/02/2006 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông báo số 120/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2006 do Bộ tài chính ban hành

  • THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 3/2006
  • 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 3/2006 là 1 USD = 15.888 đồng
  • 2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla (USD) và các ngoại lệ khác của tháng 3 năm 2006 thực hiện theo phụ ...
  • 3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định ...
  • 4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
  • THÔNG BÁO BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TỶ GIÁ DOLLAR MỸ VÀ CÁC LOẠI NGOẠI TỆ KHÁC ÁP DỤNG TRONG THỐNG KÊ KỂ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 120/TB-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông báo 120/TB-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 120/TB-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 120/TB-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 120/TB-BTC

Đang cập nhật