Văn bản khác 185/BC-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 185/BC-BYT

Tiêu đề: Thông báo số 185/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 185/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Hán Ngày ban hành: 15/03/2006 Lĩnh vực: Y tế - dược

Ngày 15/03/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 185/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thông tấn và báo chí tuyền truyền nhân dân về sử dụng gia cầm sạch, có nguồn gốc, không bị bệnh, có kiểm định của cơ quan thú y và đảm bảo vệ sinh cá nhân, tăng cường kiểm tra giám sát sử dụng gia cầm, đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ khi nào.

2. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện chiến dịch Vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại trên phạm vi cả nước từ 01/03/2006 đến 31/03/2006. Tổ chức thực hiện điểm tại các tỉnh Hà Tây, Quảng Nam, Tiền Giang.

3. Công văn 1617/BYT-DP ngày 10/3/2006 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) tại các địa phương.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam chuẩn bị triển khai tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm A(H5N1) vào ngày 14/03/2006.

5.Tiếp tục tổng hợp danh sách các Bộ, ngành tham gia thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người theo Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 21/02/2006 của Thủ tướng Chính Phủ.

6.Dự thảo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, gửi xin ý kiến đóng góp của các Viện thuộc hệ Y tế dự phòng và Sơ Y tế 64 tỉnh/thành phố. Công văn gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị cử cán bộ tham gia thành viênBan soạn thảo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 185/BC-BYT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 185/BC-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 185/BC-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 185/BC-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 185/BC-BYT

Đang cập nhật