Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tầng số Tadiô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 146/2006/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải Ngày ban hành: 07/02/2006 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tầng số Tadiô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật