Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Tiêu đề: Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Số hiệu: 04-HĐTPTANDTC/NQ Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Phạm Hưng Ngày ban hành: 29/11/1986 Lĩnh vực: Hình sự

Mục lục Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN CÁC TỘI PHẠM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
 • Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
 • 1. Tội phản bội Tổ quốc (Điều 72).
 • 2. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (Điều 79)
 • 3. Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 94)
 • Chương 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CON NGƯỜI
 • 1) Tội giết người (Điều 101)
 • a) Một số tình tiết thể hiện tính nguy hiểm cao của tội phạm (ở khoản 1)
 • b) Một số tình tiết định khung hình phạt nhẹ:
 • 2. Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 103).
 • 3. Tội vô ý làm chết người (Điều 104). Hành vi vô ý gây thiệt hại đến tính mạng của người khác do vi ...
 • 4. Tội bức tử (Điều 105)
 • 5. Tội cố ý không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 107). Nguy hiểm ...
 • 6. Tội đe dọa giết người (Điều 108) phải có hai dấu hiệu bắt buộc có hành vi đe dọa giết người; có căn ...
 • 7. Phân biệt giữa thương tích với thương tích nặng, giữa tổn hại cho sức khỏe với tổn hại nặng cho sức ...
 • Chương 3: CÁC TỘI XÂM PHẠM NHỮNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN
 • Chương 4: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ CÁC TỘI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
 • 1. Tội phạm chế độ một vợ, một chồng (Điều 144).
 • 2. Tội ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ cha mẹ, vợ chồng, con cái (Điều 147).
 • 3. Tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em (Điều 149)
 • Chương 5: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ
 • 1) Tội cố ý làm trái những nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm ...
 • 2. Tội lưu hành sản phẩm kém phẩm chất (Điều 177) là cho lưu hành nhiều lần hoặc với số lượng lớn những ...
 • 3. Tội sử dụng hoặc phân phối điện trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 182).
 • Chương 6: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
 • 1. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 186).
 • 2. Tội vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất ...
 • 3. Tội phạm các quy định về chữa bệnh, chế thuốc gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 196), thiệt hại đến tính ...
 • 4. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 201).
 • 5. Tội chống người thi hành công vụ (Điều 205) thể hiện như:
 • Chương 7: CÁC PHẠM TỘI VỀ CHỨC VỤ
 • 1) Tội thiết trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220) có những dấu hiệu:
 • 2) Tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác (Điều ...
 • Chương 8: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
 • 1) Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 231)
 • 2) Tội ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật (Điều 232)
 • 3) Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật (Điều 233) có những dấu hiệu như:
 • 4) Tội dùng nhục hình (Điều 234)
 • 5) Tội bức cung (Điều 235)
 • 6) Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án (Điều 136)
 • 7) Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn tha trái pháp luật người bị giam (Điều 238). Tội lạm dụng chức vụ ...
 • 8) Tội không chấp hành án, tội cản trở việc thi hành án (Điều 240)
 • 9) Tội cung cấp tài liệu sai sự thật, tội khai báo gian dối (Điều 241)
 • 10) Tội từ chối khai báo, tội từ chối kết luận giám định (Điều 242) thể hiện ở những hành vi như:
 • 11) Tội vi phạm niêm phong, kê biên tài sản (Điều 244).
 • 12) Tội trốn khỏi nơi giam (Điều 245).
 • 13) Tội che giấu tội phạm (Điều 246). Tội không tố giác tội phạm (Điều 247).
 • Chương 9: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN
 • 1. Tội chống mệnh lệnh (Điều 250). Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh (Điều 251)
 • 2. Tội đầu hàng địch (Điều 256).
 • 3. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho dịch khi bị bắt làm tù binh (Điều 257)
 • 4. Tội bỏ vị trí chiến đấu (Điều 258)
 • 5. Tội đào ngũ (Điều 259)
 • 6. Tội trốn tránh nhiệm vụ (Điều 260)
 • 7. Tội vắng mặt trái phép (Điều 261)
 • 8. Tội vi phạm quy định về sử dụng vũ khí (Điều 268)
 • 9. Tội quấy nhiễu nhân dân (Điều 273).
 • Chương 10: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA PHẦN CÁC TỘI PHẠM
 • 1. Việc vận dụng điều luật quy định nhiều tội phạm
 • 2. Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gai
 • 3. Các tình tiết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ

Đang cập nhật