Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 17/2005/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và VSMT do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 17/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đình Chi Ngày ban hành: 21/04/2005 Lĩnh vực: Môi trường
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 17/2005/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Đang cập nhật