Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 58/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 58/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 14/03/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 58/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CỦNG CỐ, BẢO VỆ VÀ NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN HIỆN CÓ TẠI CÁC TỈNH CÓ ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê ...
 • 1. Mục tiêu và nguyên tắc chỉ đạo:
 • 2. Nội dung Chương trình bao gồm:
 • 3. Cơ chế đầu tư Chương trình:
 • 4. Thời gian thực hiện chương trình, bắt đầu từ năm 2006.
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban Ban ...
 • PHỤ LỤC I PHÂN CẤP BẢO VỆ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG NAM
 • PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 58/2006/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 58/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật