Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 26/2012/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng kiểm tra
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Căn cứ kiểm tra
 • Điều 5. Phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • Điều 6. Mẫu hàng hóa để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • Chương 2. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 7. Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa
 • Điều 8. Trình tự và thủ tục kiểm tra
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra và các cơ quan liên quan trong phối hợp kiểm tra, xử lý vi ...
 • Điều 12. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TRONG VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ...
 • Mẫu 1.KHKT KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾ HOẠCH KIỂM TRA ...
 • Mẫu 2a. QĐKT QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường QUYẾT ĐỊNH Về ...
 • Mẫu 3a. BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA Chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường BIÊN BẢN KIỂM TRA Chất ...
 • Mẫu 3b. BBKT-KSVCL BIÊN BẢN KIỂM TRA Chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường BIÊN BẢN KIỂM TRA ...
 • Mẫu 4a. BBLM BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • Mẫu 4b. TNPM TEM NIÊM PHONG MẪU TEM NIÊM PHONG MẪ TEM NIÊM PHONG MẪ TEM NIÊM PHONG MẪ TEM NIÊM PHONG ...
 • Mẫu 5. TBKQTNKĐ THÔNG BÁO Kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng THÔNG BÁO Kế THÔNG BÁO ...
 • Mẫu 6. BCCTKT BÁO CÁO Về công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa BÁO CÁO V BÁO CÁO V BÁO CÁO V BÁO CÁO ...
 • Mẫu 7. TBTDLT THÔNG BÁO Về tạm dừng lưu thông hàng hóa THÔNG BÁO V THÔNG BÁO V THÔNG BÁO V THÔNG ...
 • Mẫu 8a. BBNP-ĐKT BIÊN BẢN NIÊM PHONG HÀNG HÓA
 • Mẫu 8b. BBNP-KSVCL BIÊN BẢN NIÊM PHONG HÀNG HÓA BIÊN BẢ BIÊN BẢ BIÊN BẢ BIÊN BẢ BIÊN BẢ BIÊN BẢ BIÊN ...
 • Mẫu 9. TBTTLT THÔNG BÁO Về hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường THÔNG BÁO V THÔNG BÁO V THÔNG ...
 • Mẫu 10. TBKĐCL THÔNG BÁO Hàng hóa không đạt chất lượng THÔNG BÁO Hàng hóa không đạt chất lượng THÔNG ...
 • Mẫu 11. BBVPHC BIÊN BẢN Vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa BIÊN BẢN Vi phạm hành chính ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2012/TT-BKHCN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật