Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng kiểm tra
 • Điều 3. Căn cứ kiểm tra
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Điều kiện về chất lượng để hàng hóa nhập khẩu được thông quan
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Chương 2. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA
 • Điều 7. Nội dung kiểm tra
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục và xử lý trong quá trình kiểm tra
 • Điều 9. Áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra
 • Điều 10. Lệ phí kiểm tra nhà nước về chất lượng
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 14. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Điều 15. Trách nhiệm của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được yêu cầu
 • Điều 16. Trách nhiệm các bên liên quan trong việc xử lý hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất ...
 • Chươ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM ...
 • Mẫu 1. ĐKKT ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT ...
 • Mẫu 2. TNHS PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ...
 • Mẫu 3. TBKQKT THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Mẫu 4. BCKĐCL BÁO CÁO LÔ HÀNG NHẬP KHẨU KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG
 • Mẫu 5a. BBLM BIÊN BẢN LẤY MẪU
 • Mẫu 5B. TNPM TEM NIÊM PHONG MẪU
 • Mẫu 6. BC BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2012/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Đang cập nhật