Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 57/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 27/12/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2013.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật