Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 16/2005/CT-UBND thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Số hiệu: 16/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung Ngày ban hành: 12/12/2005 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 16/2005/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 16/2005/CT-UBND

Đang cập nhật