Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Tiêu đề: Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT về tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật vào xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 566/1999/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Ngọc Hoàn Ngày ban hành: 25/11/1999 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT về tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật vào xây dựng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN QUY PHẠM KỸ THUẬT VÀO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO ...
  • 1. Chủ đầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế xác định các tiêu chuẩn thiết kế, thi công nghiệm thu để thống ...
  • 2. Các tiêu chuẩn xây dựng bao gồm: các tiêu chuẩn Việt Nam-TCVN, các tiêu chuẩn ngành - 22TCN và các ...
  • 3. Những Nội dung không thuộc các lĩnh vực bắt buộc áp dụng nêu ở mục 2 hoặc những tiêu chuẩn không có ...
  • 4. Đối với các tiêu chuẩn xây dựng của các tổ chức và các nước sau đây: ISO, EURO, Mỹ, Anh, Pháp, Đức ...
  • 5. Đối với các tiêu chuẩn xây dựng của các tổ chức và các nước khác với qui định của điểm 4, muốn áp ...
  • 6. Chủ đầu tư các công trình xây dựng giao thông cần phải kiểm tra, theo dõi việc tuân thủ các tiêu chuẩn ...
  • 7. Vụ Khoa học công nghệ có trách nhiệm quản lý xem xét các hồ sơ về tiêu chuẩn nước ngoài đề nghị áp ...

Ngày 25/11/1999, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT về tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật vào xây dựng công trình giao thông.

Các tiêu chuẩn xây dựng bao gồm: các tiêu chuẩn Việt Nam-TCVN, các tiêu chuẩn ngành - 22TCN và các quy phạm kỹ thuật xây dựng được dùng làm cơ sở để thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng giao thông.

Những nội dung thuộc các lĩnh vực sau đây của tiêu chuẩn xây dựng được coi là “Bắt buộc áp dụng”:

- Số liệu khí hậu xây dựng

- Số liệu địa chất thủy văn

- Phân vùng động đất

- Phòng chống cháy, nổ

- Phòng chống sét

- Bảo vệ môi trường

- An toàn công trình dưới tác động của khí hậu địa phương

- An toàn lao động

Đối với nội dung thuộc lĩnh vực bắt buộc áp dụng đã có trong tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam thì tất cả mọi công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam bằng bất kỳ nguồn vốn nào phải áp dụng trong quá trình khảo sát quy hoạch, thiết kế, thi công và nghiệm thu.

Nếu chưa có tiêu chuẩn Việt Nam thì được phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phải được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng bằng văn bản.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 566/1999/CT-BGTVT

Đang cập nhật