Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 71/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban Quản lý dự án Lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp đến năm 2010 thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 71/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh Ngày ban hành: 03/11/1999 Lĩnh vực: Công nghiệp, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 03/11/1999, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 71/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban Quản lý dự án Lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp đến năm 2010 thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng Công ty Than Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự và quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng Dự án và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 71/1999/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 71/1999/QĐ-BCN

Đang cập nhật