Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Tiêu đề: Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: *** Ngày ban hành: 05/11/1999 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH (TỔ THẨM ĐỊNH) ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ...
  • Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định, xác định lại Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện Ialy ...
  • Điều 2. Tổ Thẩm định có nhiệm vụ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Tổng mức đầu tư và đánh giá dự ...
  • DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA TỔ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN IALY
  • DANH SÁCH CHUYÊN GIA TỔ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG HINH

Ngày 05/11/1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 604/1999/QĐ-BKH-VPTĐ về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn Thẩm định (Tổ Thẩm định) điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho các công trình Thủy điện Ialy và Sông Hinh.

Tổ Thẩm định có nhiệm vụ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Tổng mức đầu tư và đánh giá dự án theo các nội dung đã nêu trong Kế hoạch thẩm định và báo cáo kết qủa thẩm định trước hội nghị thẩm định hoặc các phiên họp khi có yêu cầu.

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày ký quyết định;

- Kinh phí thù lao thẩm định sẽ được ghi trong hợp đồng phù hợp với các quy định hiện hành.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 604/1999/QĐ/BKH-VPTĐ

Đang cập nhật