Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Tiêu đề: Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14 phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 340/1999/QĐ-NHNN14 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu Ngày ban hành: 30/09/1999 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14 phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở (kèm theo Quyết định này) với những nội dung ...
 • Điều 2. Tổ Công tác chuẩn bị nghiệp vụ thị trường mở cùng với các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tín dụng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan ...
 • ĐỀ ÁN  TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ
 • I. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ
 • II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ
 • 1. Tại Điều 9 Luật Ngân hàng Nhà nước quy định
 • 2. Điều 21 Luật Ngân hàng Nhà nước quy định về nghiệp vụ TTM như sau
 • 3. điều 70 luật các tổ chức tín dụng quy định
 • 4. Quy chế phát hành tín phiếu NHNN do Thống đốc NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày ...
 • 5. Nghị định số 72/CP ngày 26/7/1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính ...
 • 6. Thông tư Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/2/1995 hướng dẫn việc phát ...
 • 7. Quyết định của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua NHNN số 61/ ...
 • III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ
 • 1. Thuận lợi
 • 2. Khó khăn
 • IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ
 • 1. Thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở
 • 2. Điều kiện để tham gia nghiệp vụ thị trường mở
 • 3. Các loại công cụ giao dịch tại thị trường mở
 • 4. Xác định giá mua hoặc giá bán của nghiệp vụ TTM
 • 5. Phương thức mua bán
 • 6. Nguồn vốn và sử dụng vốn trong hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước
 • 7. Cơ cấu tổ chức nghiệp vụ thị trường mở, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 8. Quy trình hoạt động nghiệp vụ thị trường mở.
 • V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ ĐƯA THỊ TRƯỜNG MỞ VÀO HOẠT ĐỘNG
 • 1. Chuẩn bị công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở
 • 2- Chuẩn bị và ban hành các văn bản
 • 3. Về cơ sở vật chất
 • 4. Những kiến nghị có liên quan đến Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng
 • VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI.
 • 1.Tháng 9/1999
 • 2. tháng 10,11/1999
 • 3. Tháng 12/1999
 • 4. quý I năm 2000
 • VII. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ
 • 1. Vụ Tín dụng
 • 2. Vụ Chính sách tiền tệ
 • 3. Vụ Kế toán-Tài chính
 • 4. Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo
 • 5. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
 • 6 . Vụ Pháp chế
 • 7. Vụ Quan hệ quốc tế
 • 8. Cục công nghệ tin học ngân hàng
 • 9. Cục quản trị

Ngày 30/09/1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14 phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở.

Mục tiêu của Đề án:

Nghiệp vụ thị trường mở là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ, thực hiện việc mua hoặc bán các loại giấy tờ có giá ngắn hạn giữa Ngân hàng Nhà nước Trung ương với các tổ chức tín dụng.

Thông qua hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Trung ương có thể chủ động điều tiết vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng và kiểm soát lãi suất thông qua việc mua hoặc bán các chứng từ có giá ngắn hạn, nhằm thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14

Đang cập nhật