Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Tiêu đề: Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 02/2004/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 03/02/2004 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
  • 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải rà soát, kiện toàn lại tổ chức, bố trí cán bộ làm ...
  • 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2004, ...
  • 3. Về việc thực hiện trình tự và thủ tục khi tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra.
  • 4. Về việc xử lý trong và sau thanh tra, kiểm tra.
  • 5. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  • 6. Về công tác báo cáo.
  • 7. Giao cho Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 02/2004/CT-BGTVT

Đang cập nhật