Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Số hiệu: 30/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hà Văn Khoát Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • QUYẾT NGHỊ:
 • Điều 1. Quy định mức giá đối với 336 khoản thu thuộc 306 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Phần A: Khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe
 • Phần B: Khung giá một ngày giường bệnh:
 • Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm:
 • C1 CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
 • C2 Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, Nội soi
 • C3 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
 • C5 XÉT NGHIỆM
 • C6 THĂM DÒ CHỨC NĂNG
 • C7 CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Đang cập nhật