Thông tư 22/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 22/2006/TT-BTC quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 22/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 22/03/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 22/2006/TT-BTC quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠOĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
 • III. MỨC PHỤ CẤP
 • 1. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
 • 2.Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan
 • 3.Đối với Các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 • 4.Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế
 • 5. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Kho bạc Nhà nước
 • 6. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Dự trữ quốc gia
 • 7. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính
 • 8. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý công sản
 • 9. Học viện Tài chính
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2006/TT-BTC

Đang cập nhật