Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 163/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 163/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 17/01/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 163/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI NĂM 2013
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 (chi tiết tại các Phụ lục 1, 2 và ...
  • Điều 2. Căn cứ Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết ...
  • Điều 3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm là đầu mối tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013
  • PHỤ LỤC 2 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH BĐATHH NĂM 2013
  • PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG CẦU CẢNG 5, 6, 7 BẾN CẢNG CÁI LÂN NĂM 2013
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 163/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 163/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật