Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 292/2006/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực Ngày ban hành: 22/03/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức của Vụ
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật